Vad finns där bakom?

Vad händer sen?

– Precis vad du vill.